2014
sprawozdanie finansowe - bilans uproszczony
sprawozdanie merytoryczne
sprawozdanie finansowe - informacja dodatkowe
sprawozdanie merytoryczne - rachunek wyników

2013

sprawozdanie finansowe - bilans uproszczony
sprawozdanie merytoryczne
sprawozdanie finansowe - informacja dodatkowe
sprawozdanie merytoryczne - rachunek wyników

 


2012

sprawozdanie finansowe - bilans uproszczony
sprawozdanie merytoryczne
sprawozdanie finansowe - informacja dodatkowe
sprawozdanie merytoryczne - rachunek wyników

2011

sprawozdanie finansowe - bilans uproszczony
sprawozdanie merytoryczne
sprawozdanie finansowe - informacja dodatkowe
sprawozdanie merytoryczne - rachunek wyników